АКТУАЛНИ НОВИНИ, КОНКУРСИ|

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ – 1935“
Обявява ежегодния литературен конкурс – юбилеен 10ти
„Рада Казалийска” за 2021 г.,
в памет на първата българска поетеса и светска учителка в Родопския край
Начло на Литературния конкурс “Рада Казалийска” 2021
Тема: Училище от разстояние: Спасение или разочарование
(Авторите може да насочат вниманието и творбите си към труда, волята и силата на съвремнния учител и ученик. До каква степен сме успели да спасим днешното българско училище, какви трудности, разочарования или предимства носи ученето от разстояние, по-ефективно или по-неблагоприятно е то, не само в образователен, но и в ментален аспект….Може да се изхожда от лични истории или темата да се развие в по-мащабен аспект)

Регламент:

Едно стихотворение и/или един разказ до три печатни страници
Без възрастови ограничения.
Произведенията да не са публикувани до момента
Три имена, адрес и телефон за контакт.
При изпращане по e-mail, творбата да бъде като прикачен файл, с шрифт “Times new roman” – 12, с написани най-горе вляво трите имена на автора, адреса и телефон за кореспонденция
Материалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес:
Гр. София, п.к. 1172, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” № 55,
НЧ „Добри Чинтулов-1935”- за конкурса
Или на e-mail: rada.kazaliiska@mail.bg
Краен срок за изпращане на творбите – 31 август 2021 г.
Награждаването ще се извърши на 1 ноември 2021 г.
Наградените творби ще бъдат публикувани в сайта на читалището– chitalishte.info, както и в сайта на фондация „Буквите”

Пожелаваме успех на всички участници!

Comments are closed.

Close Search Window