НАСТОЯТЕЛСТВО, мандат 2018 – 2022г.

Председател

инж. Светослав Пожидаев

Роден на 09.04.1979г.

Образование: висше

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Специалност: инженерна геология и хидрогеология, екология

Заместник председател Нора Доскова
Членове Оля Червендинева
Йорданка Николова
Владимир Лайков

 

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ, мандат 2018 – 2022 г.

Председател: Тодоринка Костадинова
Членове Верка Тафраджиева
Лилия Динчева

 

Comments are closed.

Close Search Window