АКТУАЛНИ НОВИНИ, КОНКУРСИ|

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ – 1935“

Обявява ежегодния литературен конкурс

„Рада Казалийска” за 2020 г.,

в памет на първата българска поетеса и светска учителка в Родопския край

Начло на Литературния конкурс “Рада Казалийска” 2020
Тема: “Училище за светлина”
“А когато ти рече: – Ще отворим българско училище
за светлина, ще турим лоста,
За да преминем моста.”
                 “На баща ми” – Рада Казалийска

Регламент:

  • Едно стихотворение и/или един разказ до три печатни страници
  • Без възрастови ограничения.
  • Произведенията да не са публикувани до момента
  • Три имена, адрес и телефон за контакт.
  • При изпращане по e-mail, творбата да бъде като прикачен файл, с шрифт “Times new roman” – 12, с написани най-горе вляво трите имена на автора, адреса и телефон за кореспонденция

Материалите за конкурса да се изпращат в плик на адрес:

Гр. София, п.к. 1172, ж.к. „Дианабад”, ул. „Никола Габровски” № 55,

НЧ „Добри Чинтулов-1935”- за конкурса

Или на e-mail: rada.kazaliiska@mail.bg

Краен срок за изпращане на творбите – 31 август 2020 г.

Награждаването ще се извърши на 1 ноември 2020 г.

Наградените творби ще бъдат публикувани в сайта на читалището– chitalishte.info, както и в сайта на фондация „Буквите”

Пожелаваме успех на всички участници!

Comments are closed.

Close Search Window