„Златна есен”- за социални контакти-ръководител: Светла Георгиева Гатева, е.: 0888898222;4-5  пъти месечно;  всяка сряда от 10.00 ч.;за възрастни;  16 души; /в клубът на Читалището/