АКТУАЛНИ НОВИНИ|

П О К А Н А

на основание чл. 22, т. 1 от Устава на читалището Настоятелството свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 30.03.2024г. /събота/  от 10:00 часа, в салона на Народно читалище „Добри Чинтулов-1935”, с адрес: бул. „Никола Габровски” № 55, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Настоятелството за дейността на читалището през 2023 г.
  2. Финансов отчет за 2023 г.
  3. Доклад на Проверителната комисия за дейността й през 2023 г.
  4. Приемане на бюджет за 2024 г.
  5. Продължаване членството в СНЧ и ССНЧ.
  6. Разни.

Гр. София

29.02.2024 г.       Председател:

/ , инж. Светослав Пожидаев  /

Comments are closed.

Close Search Window