ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО – НА 17.02.2018 г.

от в АКТУАЛНО ОТ ЧИТАЛИЩЕТО Comments Off on ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО – НА 17.02.2018 г.

П О К А Н А

на основание чл. 22, т. 1 от Устава на читалището

Настоятелството свиква

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

На 17.02 /събота / 2018 г. от 9.30 часа, в салона на Народно читалище „Добри Чинтулов-1935”,

с адрес: бул. „Никола Габровски” № 55, при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на Настоятелството за дейността на

Читалището през 2017 година.

  1. Доклад на Проверителната комисия за дейността `и през 2017 година.
  2. Финансов отчет за 2017 година.
  3. Приемане на бюджет за 2018 година.
  4. Избор на Председател .
  5. Избор на Настоятелство.
  6. Избор на Проверителна комисия.

 

При липса на кворум, на основание чл. 18 от Устава на Читалището, Общото събрание ще се проведе в същия ден от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

Гр. София

           03.01.2017 г.                        Председател, проф. д.ф.н. А. Апостолов.