НАСТОЯТЕЛСТВО, мандат 2018 – 2021г.

Председател

инж. Светослав Пожидаев

Роден на 09.04.1979г.

Образование: висше

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Специалност: инженерна геология и хидрогеология, екология

Заместник председател Нора Доскова

Родена на 25.06.1973г.

Членове проф. Андрей Апостолов

Роден на 13.12.1935г.

Оля Червендинева

Родена на 14.10.1952г.

Йорданка Николова

Родена на 17.03.1951г.

Владимир Лайков

Роден на 08.07.1990г.

 

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ, мандат 2018 – 2021 г.

Председател: Тодоринка Костадинова

Родена на 16.08.1947г.

Членове Верка Тафраджиева

Родена на 07.07.1943г.

Лилия Динчева

Роден на 18.12.1941г.

 

Comments are closed.

Close Search Window