• „Младежки дискусионен клуб” ръководител – Светослав Валентинов Пожидаев;
  • 2- пъти месечно през седмица от 19.00 до 20.00 ч.;
  • за младежи – 19 души; /в клубът на Читалището/.
  • тел: 0885713086

Comments are closed.

Close Search Window