„Златна есен”- за социални контакти-ръководител: Елена Сотирова Христова;4-5  пъти месечно;  всяка сряда от 10.00 ч.;

за възрастни;  16 души; /в клубът на Читалището/