„Друговремец” – ръководител Весела Георгиева Симеонова;

4-5 пъти месечно; всяка сряда от 15.00 ч.;

за ученици и възрастни; – 12 души; /в библиотеката на Читалището/.

Comments are closed.

Close Search Window