• Дамска вокална група „Диана” – ръководител – Кирил Николов Гаврилов;
    • 4-5 пъти месечно; всяка сряда от 16.00 ч.;
    • за възрастни; около 14 души; / в залата на първия етаж/.
    • тел: 0877518090