Длъжност

Име

Телефон

Мобилен телефон

Читалищен секретар Елка Тодорова Маркова – Стефанова 02/8 68 67 59 0 878 462 469
Счетоводител, касиер Пепа Стоянова Георгиева  02/8 68 66 59

   0 889 332 036

Библиотекар Весела Георгиева Симеонова -Веселинова

02/8 68 66 59

  0 889 83 94 51
Организатор културна дейност Виолета Глогова

02/8 68 66 59

0 896 766 690

 

 

 

Председател на читалището: Светослав Валентинов Пожидаев  

 

 

 

 

Читалищен секретар: Елка Тодорова Маркова-Стефанова 

Родена в гр. Търговище. Магистър „Педагогика” и магистър „Приложна психология”. Специализации – „Управленска психология” и „Съдебна психология”.