Длъжност

Име

Телефон

Мобилен телефон

Читалищен секретар Елка Тодорова Маркова – Стефанова 02/8 68 67 59 0 878 462 469
Счетоводител, касиер Пепа Стоянова Георгиева  02/8 68 66 59

   0 889 332 036

Библиотекар Весела Георгиева Симеонова -Веселинова

02/8 68 66 59

  0 889 83 94 51
Организатор културна дейност Виолета Глогова

02/8 68 66 59

0 896 766 690

 

PApostolov

Председател на читалището: Андрей Василев Апостолов

Роден в гр. София. Завършил СУ „Климент Охридски” – физико-математическия факултет. Професор, доктор на науките. Автор на 200 статии, учебници и книги. Директор и главен технически съветник в ЮНЕСКО. Носител на орден „Кирил и Методий”- І степен, на наградата за  Физико-математически науки на БАН „ Акад. Н. Обрешков”, на „Почетен знак със синя лента” на Софийския университет, на  „Почетен медал” на Съюза на народните читалища. Заслужил деятел на техниката.

 

 

Читалищен секретар: Елка Тодорова Маркова-Стефанова

Родена в гр. Търговище. Магистър „Педагогика” и магистър „Приложна психология”. Специализации – „Управленска психология” и „Съдебна психология”.